Pěstouni a jejich odměňování

Pěstouni a jejich odměňování

Pomaloučku se mezi veřejnost dostávají do povědomí pěstouni. Jedná se o lidi s velkým srdcem, kteří se cítí nevyužití a mají chuť a sílu rozdávat lásku dál. Proto si berou do své péče malé děti, které vychovávají. Děti jsou jim svěřovány na základě rozsudku soudu. Jsou pěstouni, kterým je dítě svěřeno až do doby zletilosti anebo jsou pěstouni na přechodnou dobu. Všichni pěstouni jsou zaměstnanci úřadů práce, a to z hlediska poskytování odměny pěstouna.
papírové peníze, bankovky
Pěstouni jsou odměňováni státem za pěstounskou péči. Kromě odměny pěstouna je jim vyplácen jednorázový příspěvek při převzetí dítěte, jehož výše je odstupňována dle věku dítěte. U dítěte do 6 let věku činí jednorázová odměna 8.000 Kč, u dítěte do 12 let věku 9.000 a u dítěte do 18 let věku 10.000 Kč. Nutno podotknout, že příspěvek při převzetí dítěte již nenáleží pěstounům na přechodnou dobu
Dále je poskytován všem pěstounům měsíčně příspěvek na úhradu potřeb dítěte, který je odstupňován dle věku dítěte, a to do 6, 12, 18 a 26 let (po dobu nezaopatřenosti). Jedná se o dávku, která defacto nahrazuje výživné. Tato částka může být zvýšena, pokud se jedná u dítěte o osobu, která je závislá na péči jiné fyzické osoby.
maminka se syny a otcem
Pokud mají pěstouni svěřené alespoň tři děti do pěstounské péče, pak mají možnost požádat o příspěvek na zakoupení motorového vozidla.
Při ukončení pěstounské péče „pěstované“ dítě získává od státu 25.000 Kč. Je to jakási symbolická částka pro vstup do života.
Pěstouni na přechodnou dobu mají měsíční odměnu stálou, a to 20.000 Kč bez ohledu na to, zda o dítě pečují či nikoliv. Jsou odměňováni i za to, že jsou připraveni kdykoliv a v kterýkoliv čas okamžitě přijmout dítě do péče.
Odměna pěstouna u dlouhodobé péče na jedno dítěte činí 12.000 Kč, na dvě děti 18.000 Kč a na 3 děti zpravidla 30.000 Kč. Tyto částky nejsou konečné. Odměna pěstouna dle zákona o daních z příjmu podléhá zdanění a odvodu sociálního a zdravotního pojištění.