Pracovní povolení pro cizince, jak to funguje?

Pracovní povolení pro cizince, jak to funguje?

Rok 2014 přinesl změny

Pod pojmem cizinec se rozumí občan tzv. třetí země, tedy ten, který nepobývá v zemích EU. Občané Evropské unie mají zajištěn volný vstup na trh práce. V podobné situaci jsou cizinci s trvalým pobytem v Česku, kteří tu mohou pracovat neomezeně. Za určitých okolností lze také zaměstnat osobu se statusem studenta, pokud už má vízum.
Ostatní se musejí připravit na administrativně poněkud složitější proces, chtějí-li v tuzemsku dlouhodobě pobývat a současně pracovat. Do roku 2014 si museli cizinci o pracovní povolení zažádat zvlášť.
Mimo něj totiž ještě potřebovali povolení k pobytu. Tato dvě povolení se v tomto roce sloučila. Zaměstnanci tak nyní dostávají tzv. modrou kartu nebo zaměstnaneckou kartu, které jsou v praxi nejčastěji vydávanými typy pracovních povolení.

vizum1

Co je zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta cizinci umožňuje dlouhodobý pobyt, tj. pobyt delší než 3 měsíce. Dotyčná osoba je na tuzemském území oprávněna pobývat právě za účelem zaměstnání.
Tento typ povolení nahrazuje původní vízum určené k pobytu v délce nad 90 dnů za účelem zaměstnání. Rovněž zastupuje povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání a zelenou kartu. Tyto dokumenty již přestaly být vydávány.
Karta se vydává na dobu trvání pracovně právního vztahu. Její platnost je však omezena na lhůtu dvou let s tím, že ale může být prodlužována. A to i opakovaně.
Zaměstnanecká karta je svázána s konkrétní pozicí, na kterou byla vydána. Toto pracovní místo je zároveň většinou vloženo do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty. Stupeň odbornosti pracovní pozice se v tomto případě neřeší, toto povolení se vydává libovolně.

Co je modrá karta

Modrá karta v principu funguje podobně jako karta zaměstnanecká, tj. slučuje povolení k zaměstnání a povolení k pobytu. Cizinec si tedy může zažádat pouze o jediný doklad. Modrá karta je však limitována tím, že pracovní pozice, na kterou byl tento dokument vydán, vyžaduje vysokou kvalifikaci.

Povolení k zaměstnání

Povolení k zaměstnání je naopak určeno pro držitele krátkodobého víza, kteří by zároveň chtěli v České republice pracovat. Dotyčná osoba nesmí být držitelem dlouhodobého pobytu za jiným účelem než zaměstnání a nesmí vlastnit ani modrou či zaměstnaneckou kartu.

povoleni

Nepřenosné povolení je vydáno krajskou pobočkou Úřadu práce. Podobně jako zaměstnanecká karta platí pouze pro konkrétního zaměstnavatele a pro určený druh pracovního místa. Rovněž je zde pevně dáno místo výkonu práce.
Žádost cizince o vydání povolení k zaměstnání je nutné na příslušnou pobočku donést vytištěnou nebo podat také elektronicky. Žádost musí být písemná. Povolení lze prodlužovat. Více informací na stránkách www.irsczech.com.